VITTI NA CROZZA


La la la leru lala la la, leru lala la la leru la la la la la.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
Vitti na crozza supra nu cantuni e cu sta crozza mi misi a parlari.
Idda m’ha rispunniu cu gran duluri iu’ mossi senza toccu di campani.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
Prestu passanu tutti li me anni.
Passano e si ni ienu un sacciu unni.
Ora cha sugnu vecchiu di tant’anni chiamu la crozza e nuddu m’ha rispunni.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
Chinnaia a fari chiù di la me vita. Non sugnu bono ciuù mi travagghiari.
Sta vita è fatta tutta di duluri e da cussì non vogghiu chiù; campari.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
Cunzatimi cu ciuri lu me lettu.
Picchi’ aalla fine già sugnu arriduttu.
Vinni lu tempu di lu me rizzettu.
Lassu stu beddu munnu e lassu tuttu.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.